W dniu 1 marca 2022 roku zostały zniesione limity dla osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu Covid na wydarzeniach kulturalnych!


Ponadto informujemy także o dodatkowych zmianach, jakie zostały wprowadzone:

  • zaprzestaje się prowadzenia sprzedaży biletów z podziałem na „za okazaniem certyfikatu covid”, „bez certyfikatu covid”,
  • zaprzestaje się weryfikacji Certyfikatów COVID przy wejściu na foyer.

Nadal obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie bezpiecznych odległości.