Szkolimy się!

Zależy nam na tym, by nasi pracownicy obsługi widowni byli przygotowani na każdą sytuację.

W ostatnich dniach w Teatrze Muzycznym Roma odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla naszego zespołu, który poprowadził pan Kamil z Akademii Pierwszej Pomocy.

Szkolenie miało charakter praktyczny, dzięki czemu bileterzy nie tylko przypomnieli sobie zasady dotyczące pierwszej pomocy, ale także mogli wszystko przećwiczyć. Zakres szkolenia obejmował ocenę stanu poszkodowanego w oparciu o model badania ABC:

• zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych (BLS – resuscytacja, AED – zewnętrze defibrylatory automatyczne); techniki udzielania pierwszej pomocy – prawidłowe wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej, odnajdywanie miejsca wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, wykonywanie sztucznego oddychania z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa, zastosowanie środków ochrony osobistej, modyfikacje algorytmów z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe;

• zadławienia (trening manewru uderzeń w okolicę międzyłopatkową i wykonywania uciśnięć nadbrzusza, modyfikacje uwzględniające wiek osoby poszkodowanej);

• urazy i oparzenia (złamania, skręcenia i zwichnięcia, krwotoki, rany, krwawienia z nosa, urazy oczu, porażenie prądem elektrycznym);

• stany nagłe (cukrzyca, drgawki, wstrząs anafilaktyczny, zawał serca, udar mózgu).


Dziękujemy serdecznie panu Kamilowi za poświęcony czas i zorganizowanie szkolenia!