Praca biletera to nie tylko sprawdzanie biletów, czy pomoc w odnalezieniu miejsca. Do naszych obowiązków należy także… pilnowanie porządku!

Poniżej przedstawiamy 4 najważniejsze zasady, które należy przestrzegać będąc w teatrze

1. NIE SPÓŹNIJ SIĘ

Jeśli zależy Ci na zajęciu swojego miejsca – przyjdź wcześniej!

Zazwyczaj osoby spóźnione zajmują miejsca zastępcze i mogą wejść na widownię w wyznaczonym do tego momencie. 

!!! UWAGA !!!

W niektórych teatrach po rozpoczęciu spektaklu osoby spóźnione nie mogą wejść na widownię.

2. ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO – swoje i innych!

Po wejściu do teatru zdezynfekuj ręce!

Pamiętaj także o obowiązku ciągłego zakrywania nosa i ust maseczką.

3. NIE PRZESZKADZAJ INNYM 

W trakcie spektaklu jest bezwzględny zakaz nagrywania i robienia zdjęć.

Postaraj się także nie korzystać z telefonu oraz nie wychodzić z sali.

4. NA WIDOWNI NIE MOŻNA JEŚĆ I PIĆ.

5. USIĄDŹ WYGODNIE

Rozgość się w swoim miejscu i podziwiaj!